O mnie

Bartosz Samitowski
Analityk i superwizor jungowski IAAP,
certyfikowany psychoterapeuta

Ukończyłem wieloletnią indywidualną ścieżkę szkoleniową w Międzynarodowym Towarzystwie Psychologii Analitycznej (IAAP) z siedzibą w Zurychu. Superwizję i analizę szkoleniową odbyłem w Londynie w Wielkiej Brytanii. Od wielu lat pogłębiam swoje kompetencje biorąc udział w kursach i seminariach organizowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej, prowadzonych przez wyspecjalizowaną kadrę z całego świata, oraz przez inne instytucje zawodowe. Prowadzę również psychoterapię i analizę w języku angielskim (wynik TOEIC 985/990).

Wybrane certyfikaty:

Funkcje zawodowe i członkostwo w organizacjach zawodowych:

Edukacja:

 • Kurs superwizji – Międzynarodowe Towarzystwo Psychologii Analitycznej (Bukareszt, 2019)
 • Podyplomowy kurs superwizji psychodynamicznej i analitycznej – Instytut C.G. Junga w Kopenhadze / Dansk Selskab for Analytisk Psykologi (Kopenhaga, 2016)
 • Indywidualny tok szkoleniowy – psychoanaliza jungowska – International Association for Analytical Psychology z siedzibą w Zurychu
 • Kurs psychoterapii jungowskiej i psychologii analitycznej – Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej
 • Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych – Uniwersytet Warszawski
 • GCI Certification Training – specjalistyczne szkolenie w zakresie jungowskich typów psychologicznych / GCI – Gifts Compass, Inc.
 • Wprowadzenie do terapii behawioralno-poznawczej – Europejskie Towarzystwo Psychiatryczne
 • Wolontariat psychoterapeutyczny w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza (Szpital Tworkowski)
 • Staż kliniczny w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza
 • Szkolenie trenerów Akademii Przywództwa Rady Europy – Rada Europy
 • Studium trenerów i coachów – Uczelnia Łazarskiego (studia podyplomowe)

Na moje doświadczenie w pracy psychoterapeuty i psychoanalityka składają się: specjalistyczne szkolenie w wymiarze ponad 2000 godzin oraz kilka tysięcy poprowadzonych sesji terapeutycznych. W pracy kieruję się Kodeksem Etyki PTPA, Kodeksem Etyki Członków Indywidualnych IAAP oraz Kodeksem Etyki Polskiej Federacji Psychoterapii. Posiadam zawodowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, obejmujące moją praktykę psychoterapeutyczną.

Poza gabinetem zajmuję się muzyką, a dla zdrowia i równowagi ćwiczę chińską sztukę walki I Liq Chuan.

Publikacje:

 • Psychologia greckiej wiedźmy. Czego uczy nas historia antycznej Kirke? Sens (Nr 2/2019). Warszawa: Wyd. Zwierciadło.
 • Sny, seks i duchowość – w serwisie internetowym kwartalnika Przekrój.
 • Samurajski sposób na ból istnienia. Przekrój (Nr. 4 (3559)/17). Warszawa: Przekrój Sp. z o.o.
 • Wielkie i małe sny. Coaching extra (Nr 3/2016). Warszawa:Burda Publishing.
 • W poszukiwaniu powołania. Coaching extra (Nr 2/2016). Warszawa: Burda Publishing.
 • Gnostycy, alchemicy, Jung: Czerwona Księga a hermeneutyka indywiduacji. Hermaion (nr. 1). Warszawa: Wydawnictwo OKULTURA.
 • Czerwona księga a inicjacja Junga. Albo albo. Problemy psychologii i kultury (nr. 3-4/2011). Warszawa: Wydawnictwo ENETEIA.

Dokumenty, certyfikaty, itp.: