Dla kogo?

Pracuję z osobami:

  • dorosłymi
  • poszukującymi terapii z własnej woli
  • zdolnymi do regularnego i punktualnego uczestnictwa w sesjach (minimum raz w tygodniu)

Nie pracuję z:

  • dziećmi
  • członkami rodziny i znajomymi moich pacjentów
  • osobami, które jednocześnie uczestniczą w innym procesie psychoterapeutycznym
  • osobami w czynnym uzależnieniu od alkoholu lub innych substancji zmieniających świadomość i jednocześnie silnie uzależniających (opiaty, stymulanty, itp.), niezdolnymi do samodzielnego odstawienia używki. Takie osoby najpierw powinny przejść odwyk, a dopiero później zacząć psychoterapię
  • osobami niezdolnymi do regularnego i punktualnego uczestnictwa w umówionych sesjach, z dowolnych przyczyn

Nie przyjmuję zapisów za pośrednictwem osób trzecich.