O mnie

Bartosz SamitowskiBartosz Samitowski
Certyfikowany psychoterapeuta PTPA,
psychoanalityk jungowski IAAP

Ukończyłem indywidualną ścieżkę szkoleniową w Międzynarodowym Towarzystwie Psychologii Analitycznej (IAAP) z siedzibą w Zurychu. Jestem członkiem indywidualnym (Individual Member) tego Towarzystwa i posiadam wydany w nim certyfikat analityka (psychoanalityka) jungowskiego. Od wielu lat pogłębiam swoje kompetencje biorąc udział w kursach i seminariach organizowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej, prowadzonych przez wyspecjalizowaną kadrę z całego świata, oraz przez inne instytucje zawodowe.

Aktualnie pełnione funkcje zawodowe:

Szkolenia:

 • Podyplomowy kurs superwizji psychodynamicznej i analitycznej – Instytut C.G. Junga w Kopenhadze / Dansk Selskab for Analytisk Psykologi (DSAP)
 • Indywidualny tok szkoleniowy – psychoanaliza jungowska – International Association for Analytical Psychology z siedzibą w Zurychu
 • Kurs psychoterapii jungowskiej i psychologii analitycznej – Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej
 • GCI Certification Training – specjalistyczne szkolenie w zakresie jungowskich typów psychologicznych / GCI – Gifts Compass, Inc.
 • Wolontariat psychoterapeutyczny w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza (Szpital Tworkowski)
 • Staż kliniczny w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza
 • Szkolenie trenerów Akademii Przywództwa Rady Europy – Rada Europy
 • Studium trenerów i coachów – Uczelnia Łazarskiego (studia podyplomowe)

Na moje doświadczenie w pracy psychoterapeuty i psychoanalityka składają się: specjalistyczne szkolenie w wymiarze ponad 1650 godzin oraz kilka tysięcy poprowadzonych sesji terapeutycznych. W pracy kieruję się Kodeksem Etyki PTPA oraz Kodeksem Etyki Członków Indywidualnych IAAP. Posiadam zawodowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, obejmujące moją praktykę psychoterapeutyczną.

Poza gabinetem zajmuję się kompozycją muzyczną, a dla zdrowia i równowagi ćwiczę chińską sztukę walki I Liq Chuan.

Publikacje:

 • Sny, seks i duchowość – w serwisie internetowym kwartalnika Przekrój.
 • Samurajski sposób na ból istnienia. [W:] Przekrój (Nr. 4 (3559)/17). Warszawa: Przekrój Sp. z o.o.,
 • Wielkie i małe sny. [W:] Coaching extra (Nr 3/2016). Warszawa:Burda Publishing.
 • W poszukiwaniu powołania. [W:] Coaching extra (Nr 2/2016). Warszawa: Burda Publishing.
 • Gnostycy, alchemicy, Jung: Czerwona Księga a hermeneutyka indywiduacji. [W:] Hermaion (nr. 1). Warszawa: Wydawnictwo OKULTURA.
 • Czerwona księga a inicjacja Junga. [W:] Albo albo. Problemy psychologii i kultury (nr. 3-4/2011). Warszawa: Wydawnictwo ENETEIA.

Dokumenty, certyfikaty, itp.: