O mnie

Bartosz SamitowskiBartosz Samitowski
Psychoterapeuta, psychoanalityk jungowski

Ukończyłem indywidualną ścieżkę szkoleniową w Międzynarodowym Towarzystwie Psychologii Analitycznej (IAAP) z siedzibą w Zurychu. Jestem członkiem indywidualnym (Individual Member) tego Towarzystwa i posiadam wydany w nim certyfikat analityka (psychoanalityka) jungowskiego. Od wielu lat pogłębiam swoje kompetencje biorąc udział w kursach i seminariach organizowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej, prowadzonych przez wyspecjalizowaną kadrę z całego świata.

Pełnię funkcję wiceprezesa, członka Komisji Szkoleniowej, kierownika szkolenia i nauczyciela w 4-letnim kursie psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologii Analitycznej (PTPA) oraz wiceprzewodniczącego Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologii Klinicznej. Odbyłem półroczny staż kliniczny w Zespole Leczenia Środowiskowego w Szpitalu Tworkowskim, gdzie następnie przez rok prowadziłem psychoterapię w ramach wolontariatu.

Szkolenia:

  • Podyplomowy kurs superwizji psychodynamicznej i analitycznej – Instytut C.G. Junga w Kopenhadze / Dansk Selskab for Analytisk Psykologi (DSAP)
  • Indywidualny tok szkoleniowy – psychoanaliza jungowska – International Association for Analytical Psychology (Zurych)
  • Kurs psychoterapii jungowskiej i psychologii analitycznej – Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej
  • Szkolenie trenerów Akademii Przywództwa Rady Europy – Rada Europy
  • Studium trenerów i coachów – Uczelnia Łazarskiego (studia podyplomowe)

W mojej pracy kieruję się Kodeksem Etyki PTPA oraz Kodeksem Etyki Członków Indywidualnych IAAP.

Od pięciu lat prowadzę praktykę prywatną, obecnie zlokalizowaną w  Centrum Psychologicznym Homini. Jestem także członkiem zespołu Instytutu Psychoimmunologii Wojciecha Eichelbergera.

Zajmuję się amatorsko kompozycją muzyczną, a dla zdrowia i równowagi ćwiczę chińską sztukę walki I Liq Chuan.

Publikacje:

  • Samurajski sposób na ból istnienia. [W:] Przekrój (Nr. 4 (3559)/17). Warszawa: Przekrój Sp. z o.o.,
  • Wielkie i małe sny. [W:] Coaching extra (Nr 3/2016). Warszawa:Burda Publishing.
  • W poszukiwaniu powołania. [W:] Coaching extra (Nr 2/2016). Warszawa: Burda Publishing.
  • Gnostycy, alchemicy, Jung: Czerwona Księga a hermeneutyka indywiduacji. [W:] Hermaion (nr. 1). Warszawa: Wydawnictwo OKULTURA.
  • Czerwona księga a inicjacja Junga. [W:] Albo albo. Problemy psychologii i kultury (nr. 3-4/2011). Warszawa: Wydawnictwo ENETEIA.

Dokumenty, certyfikaty, itp.: