Dla kogo?

Pracuję z osobami:

  • dorosłymi
  • poszukującymi terapii z własnej woli
  • zdolnymi do regularnego uczestnictwa w sesjach (minimum raz w tygodniu)

Nie pracuję z:

  • dziećmi
  • członkami rodziny i znajomymi moich pacjentów
  • osobami, które jednocześnie uczestniczą w innym procesie psychoterapeutycznym
  • osobami w czynnym uzależnieniu od alkoholu, niezdolnymi do samodzielnego odstawienia trunków
  • uzależnionymi od heroiny
  • osobami niezdolnymi do regularnego uczestnictwa w umówionych sesjach