Analiza jungowska

Analiza jungowska (psychoanaliza jungowska) jest intensywną formą psychoterapii; głębokim i intensywnym rodzajem pracy, w którym kluczową rolę odgrywa samopoznanie i transformacja osobowości tak, aby mogła ona lepiej wyrażać psychiczną pełnię człowieka. Celem analizy nie musi być leczenie jakiejś konkretnej dolegliwości; może nim być uzdrowienie pojmowane jako głęboka integracja psychiczna, większa harmonia ze światem,  zrozumienie, poszukiwanie sensu życia i uświadomienie nieświadomych aspektów życia, a co za nimi idzie gruntowna wewnętrzna przemiana.

Carl Jung zwracał uwagę na kulturowe, mitologiczne, inicjacyjne i duchowe aspekty analizy; poddająca się jej osoba rozpoznaje nie tylko osobiste kompleksy i procesy psychiczne, ale również nieświadomość zbiorową i archetypową, zarówno w jej aspektach trudnych i mrocznych, jak i twórczych i zbawiennych. Może tym samym ustosunkować się do szerszego wymiaru życia – wykształcić charakter pozwalający mierzyć się z uniwersalnymi pytaniami ludzkości.

W analizie jungowskiej badany jest umysł nieświadomy. Częścią tego procesu jest ustosunkowanie świadomości do odkrywanych procesów. W rezultacie osoba poddająca się analizie wykształca bardziej zintegrowaną osobowość, zdolną do życia psychicznego obejmującego większą pełnię własnego istnienia i kontakt z głębokimi procesami, składającymi się na doświadczenie życia. Ponieważ w toku tej pracy istotną rolę odgrywają egzystencjalne i duchowe właściwości psyche, analiza jungowska ma charakter inicjacyjny. Jedną z formuł, którymi można opisać cel analizy jest motto z Wyroczni Delfickiej – „gnothi seauton”, czyli „poznaj siebie”.

Adresatami analizy jungowskiej często są osoby twórcze, autorefleksyjne, poszukujące lepszego zrozumienia siebie, podążające ścieżkami duchowych poszukiwań, ale i ugruntowane w codziennej rzeczywistości, chcące pełniej doświadczać życia albo szukać odpowiedzi na trudne pytania.

Analiza jungowska wykorzystuje m.in. analizę snów, pracę z aktywną imaginacją i badanie procesów zachodzących w relacjach, również w relacji z analitykiem.

Analiza jungowska odbywa się 2-4 razy w tygodniu.

Kto może prowadzić analizę?

Do prowadzenia analizy uprawnieni są wyłącznie certyfikowani analitycy jungowscy, czyli osoby, które przeszły szkolenie uznawane przez Międzynarodowe Towarzystwo Psychologii Analitycznej (IAAP), w ścieżce indywidualnej lub w ramach rozpoznawanego przez IAAP instytutu.

W Polsce istnieją dwa towarzystwa skupiające analityków oraz osoby szkolące się w analizie, są to: Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej i Polskie Towarzystwo Psychoanalizy Jungowskiej. Na stronach tych towarzystw można odnaleźć listy osób uprawnionych do prowadzenia analizy. Podejmując analizę warto upewnić się, czy terapeuta/analityk, z którym chcemy pracować, posiada odpowiednie kwalifikacje.